Lĩnh vực hoạt động

Quy hoạch chi tiết
18 Tháng Một, 2021

Quy hoạch chi tiết

Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị công ty thực hiện gồm hai loại, ...

Xem thêm ...
Quản lý dự án
18 Tháng Một, 2021

Quản lý dự án

Quản lý dự án là một chuỗi hoạt động bao gồm: lập kế hoạch, tổ ...

Xem thêm ...
Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công
18 Tháng Một, 2021

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công

Công tác thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) là một  trong những nội dung ...

Xem thêm ...
Tư vấn lập dự án đầu tư
18 Tháng Một, 2021

Tư vấn lập dự án đầu tư

Tư vấn lập dự án là một trong những công tác quan trọng nhằm giúp ...

Xem thêm ...
Giám sát
18 Tháng Một, 2021

Giám sát

Giám sát thi công xây dựng công trình là một trong hoạt động giám sát ...

Xem thêm ...